Όροι χρήσης και νομικές ειδοποιήσεις

Το UnknownPhone.com παρέχει μια δημόσια και δωρεάν υπηρεσία στους χρήστες.

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους βασικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Λάβετε υπόψη ότι η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί την άνευ όρων συμφωνία σας να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν εσείς (ο "Χρήστης") δεν συμφωνείτε με αυτούς, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, παρέχετε υλικό στον Ιστότοπο ή κατεβάστε οποιοδήποτε υλικό από αυτούς.

Το UnknownPhone.com διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη. Η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή αποτελεί την άνευ όρων συμφωνία σας να ακολουθήσετε και να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις όπως έχουν αλλάξει. Για αυτόν τον λόγο, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης όποτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας και δεν επεκτείνονται σε συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν με παραπομπή, περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία (το «Συμφωνητικό») μεταξύ εσάς και του UnknownPhone.com σχετικά με τον Ιστότοπο. Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με μοναδικό σκοπό την κοινή χρήση και ανταλλαγή ιδεών / πληροφοριών με άλλους Χρήστες. Δεν επιτρέπεται η χρήση της Ιστοσελίδας για παραβίαση τυχόν ισχύοντος τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εφαρμοστέων νόμων που αφορούν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ή άλλες παράνομες εμπορικές ή επιχειρηματικές πρακτικές, ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους περί κινητών αξιών, κανονισμούς που εκδίδονται από τις Αμερικανικές Αξίες and Exchange Commission, τυχόν κανόνες οποιασδήποτε εθνικής ή άλλης ανταλλαγής κινητών αξιών, καθώς και τυχόν νόμοι, κανόνες και κανονισμοί των ΗΠΑ που διέπουν την εξαγωγή και επανεξαγωγή εμπορευμάτων ή τεχνικών δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει ή αλλοιώνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το εμπορικό σήμα ή το εμπορικό απόρρητο οποιουδήποτε ατόμου, ή να αποκαλύψετε μέσω της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε πληροφορία η αποκάλυψη των οποίων θα αποτελούσε παραβίαση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που ενδέχεται να έχετε.

Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε ιούς, σκουλήκια, Δούρειους ίππους ή άλλες μορφές επιβλαβούς κώδικα υπολογιστή, ούτε να υποβάλετε το δίκτυο ή τους διακομιστές του Ιστότοπου σε παράλογες φορτώσεις κίνησης ή να εμπλακείτε με άλλο τρόπο σε συμπεριφορά που θεωρείται διαταρακτική για τη συνήθη λειτουργία του Ιστότοπου.

Απαγορεύεται αυστηρά να κοινοποιείτε στον ιστότοπο ή μέσω του ιστότοπου οποιοδήποτε παράνομο, επιβλαβές, προσβλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, παρενόχληση, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βωμολοχικό, μισητό, δόλιο, σεξουαλικό, φυλετικό, εθνικό ή άλλον απαράδεκτο υλικό οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένου, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιουδήποτε υλικού που ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα, θα οδηγούσε σε αστική ευθύνη ή θα παραβίαζε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε ισχύον τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

Απαγορεύεται ρητά να συλλέγετε και να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά στοιχεία άλλων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου, αριθμών φαξ, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Ιστότοπο, με σκοπό τη δημιουργία ή τη σύνταξη λιστών μάρκετινγκ ή / και αλληλογραφίας και από την αποστολή ανεπιθύμητου υλικού μάρκετινγκ σε άλλους χρήστες, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα τεχνολογικά μέσα.

Απαγορεύεται επίσης ρητά να διανέμετε τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.

Υποβολές χρήστη / Δημοσίευση

Το UnknownPhone.com δεν θέλει να λαμβάνει εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας. Κάθε υλικό, πληροφορίες ή άλλη επικοινωνία που μεταδίδετε ή δημοσιεύετε ("Συνεισφορές") στον Ιστότοπο θα θεωρείται μη εμπιστευτική.

Λίστες συζήτησης χρηστών και φόρουμ

Το UnknownPhone.com μπορεί, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο, να παρακολουθεί ή να ελέγχει οποιεσδήποτε περιοχές στον Ιστότοπο όπου οι χρήστες μεταδίδουν ή δημοσιεύουν επικοινωνίες ή επικοινωνούν αποκλειστικά μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φόρουμ χρηστών και των λιστών email και του περιεχομένου τέτοιων επικοινωνιών . Το UnknownPhone.com, ωστόσο, δεν θα φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιου είδους επικοινωνιών, είτε προκύπτουν είτε όχι από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, δυσφήμισης, απορρήτου, ασεβείας ή άλλως. Το UnknownPhone.com μπορεί να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει περιεχόμενο στον Ιστότοπο κατά την κρίση του ανά πάσα στιγμή.

Χρήση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον Ιστότοπο διέπονται από την τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου του UnknownPhone.com και τη δηλωμένη άδεια αυτού του ιστότοπου.

Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινές, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε και να ενημερώνετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες λογαριασμού για να τις διατηρείτε αληθινές, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις. Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι δόλια, αναληθής, ανακριβής, ελλιπής ή μη ενημερωμένη, ή έχουμε εύλογους λόγους να υποπτευόμαστε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι δόλιες, αναληθείς, ανακριβείς, ελλιπείς ή μη ενημερωμένες, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε ο λογαριασμός σας χωρίς προειδοποίηση και να αρνηθείτε οποιαδήποτε και όλη την τρέχουσα και μελλοντική χρήση του Ιστότοπου.

Αν και οι ενότητες του Ιστότοπου μπορούν να προβληθούν απλώς με την επίσκεψη στον Ιστότοπο, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο Περιεχόμενο και / ή πρόσθετες λειτουργίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε ως επισκέπτης ή να εγγραφείτε ως μέλος. Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση, ένα αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν σε σχέση με τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι δεν θα επιτρέψετε σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων οι λογαριασμοί έχουν τερματιστεί, να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας ή το User ID. Παραχωρείτε στο UnknownPhone.com το δικαίωμα μετάδοσης, παρακολούθησης, ανάκτησης, αποθήκευσης και χρήσης των πληροφοριών σας σε σχέση με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Το UnknownPhone.com δεν μπορεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλετε, ή για τη χρήση ή την κατάχρηση πληροφοριών από εσάς ή τρίτους από τον ιστότοπο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών στον λογαριασμό σας, επισκεφθείτε την Πολιτική απορρήτου μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αβλαβείς UnknownPhone.com, πράκτορες, προμηθευτές ή προμηθευτές από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, ζημιών, δαπανών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την κατάχρηση της Ιστοσελίδας από εσάς , συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, της παραβίασης από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο συνδρομητή ή χρήστη του λογαριασμού σας, οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου δικαιώματος οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας.

Λήξη

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν έως ότου τερματιστούν από οποιοδήποτε μέρος. Εάν δεν συμφωνείτε πλέον να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον Ιστότοπο, το περιεχόμενό τους ή οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και πολιτικές, η μόνη νομική σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η UnknownPhone.com διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τμημάτων της Ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση, εάν πιστεύουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτή η χρήση (i) παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ; (ii) είναι επιβλαβές για τα συμφέροντά μας ή τα συμφέροντά μας, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων, ενός άλλου προσώπου ή οντότητας · ή (iii) όπου το UnknownPhone.com έχει λόγους να πιστεύει ότι παραβιάζετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Γενικός

Το UnknownPhone.com δεν ισχυρίζεται ότι το Περιεχόμενο στον Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή μπορεί να ληφθεί. Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι νόμιμη από ορισμένα άτομα ή σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της δικαιοδοσίας σας. Οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν θα ισχύουν για αυτούς τους Όρους. Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ειδοποιήσει το άλλο μέρος μόνο εγγράφως στον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους, την προσοχή του κύριου νομικού υπαλλήλου του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που ο διάδικος θα ορίσει γραπτώς. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι δίδεται κατά την προσωπική παράδοση ή τηλεομοιοτυπία, ή, εάν αποστέλλεται με επικυρωμένη αλληλογραφία με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής, ή, εάν αποστέλλεται μέσω διεθνούς διανυκτέρευσης ταχυμεταφορών με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, 7 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρομικός. Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος θεωρηθεί ότι δεν είναι εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως χωρίς να επηρεαστούν με κανέναν τρόπο. Περαιτέρω, τα μέρη συμφωνούν να αντικαταστήσουν μια τέτοια μη εκτελεστή διάταξη με μια εκτελεστή διάταξη που προσεγγίζει περισσότερο την πρόθεση και την οικονομική επίδραση της μη εκτελεζόμενης διάταξης. Οι επικεφαλίδες ενοτήτων προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς και δεν ορίζουν, περιορίζουν, ερμηνεύουν ή περιγράφουν το εύρος ή την έκταση αυτής της ενότητας. Η αποτυχία του UnknownPhone.com να ενεργήσει σε σχέση με παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού από εσάς ή άλλους δεν αποτελεί παραίτηση και δεν περιορίζει τα δικαιώματα του UnknownPhone.com σε σχέση με τέτοια παραβίαση ή μετέπειτα παραβιάσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια ή δια&ddelta;ικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή τη χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη πρέπει να ασκηθεί στα δικαστήρια του Βελγίου και συναινείτε στην αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία και τον τόπο διεξαγωγής τέτοιων δικαστηρίων. Οποιαδήποτε αιτία δράσης ενδέχεται να έχετε σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός (1) έτους από την εμφάνιση της αξίωσης ή της αιτίας της δράσης. Αυτοί οι Όροι καθορίζουν ολόκληρη την κατανόηση και τη συμφωνία των μερών και αντικαθιστούν τυχόν προφορικές ή γραπτές συμφωνίες ή αντιλήψεις μεταξύ των μερών, ως προς το αντικείμενο τους. Η παραίτηση από παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη ή μεταγενέστερη παραβίαση.

Σύνδεσμοι προς άλλα υλικά

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν ή λειτουργούν από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη δική σας ευκολία και αναφορά. Δεν ελέγχουμε τέτοιους ιστότοπους και, επομένως, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε σε αυτούς τους ιστότοπους. Το γεγονός ότι το UnknownPhone.com προσφέρει τέτοιους συνδέσμους δεν πρέπει να ερμηνευθεί με κανέναν τρόπο ως έγκριση, εξουσιοδότηση ή χορηγία αυτού του ιστότοπου, του περιεχομένου του ή των εταιρειών ή προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό, και το UnknownPhone.com διατηρεί το δικαίωμα να σημειώσει την έλλειψη συνεργασία, χορηγία ή έγκριση στον Ιστότοπο. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον Ιστότοπο, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Επειδή ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης ή σας συνδέουν με άλλο τρόπο σε ιστότοπους που περιέχουν πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες ή προσβλητικές, το UnknownPhone.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την ακρίβεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα ή την αξιοπρέπεια του υλικού που περιέχεται σε ιστότοπους τρίτων και με το παρόν παραιτείτε αμετάκλητα οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας σχετικά με αυτούς τους ιστότοπους.

Κοινοποίηση πιθανών παραβιάσεων όρων και προϋποθέσεων

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι υλικό ή περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο ενδέχεται να παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η πολιτική μας για τα cookie

Νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα cookie τέθηκαν σε ισχύ στις 26 Μαΐου 2011. Οι κανόνες ορίζουν ότι τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ιστότοπους όπου ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Η πολιτική μας για τα cookie έχει σχεδιαστεί για να σας εξηγεί πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα cookies και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της χρήσης των cookies.

Τι είναι τα Cookies;

Τα «cookie» είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ενώ επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα είναι ανώνυμα και αυτά τα cookie δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν προσωπικά. Τα μόνα cookie που παραδίδονται από αυτόν τον ιστότοπο είναι όλα τα "cookie τρίτων". Δηλαδή παρέχονται από άλλη εταιρεία της οποίας τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε και όχι απευθείας από εμάς. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε που χρησιμοποιούν cookies είναι το Google Analytics και το Google Adsense. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί αυτών των cookie τρίτων.

Google Analytics (Διαβάστε περισσότερα)

Χρησιμοποιούμε το Google analytics για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες του ιστότοπού μας με τον ιστότοπο. Τα δεδομένα ανάλυσης είναι ανώνυμα και δεν προσδιορίζουν μεμονωμένους επισκέπτες. Το Google Analytics μας βοηθά να βελτιώσουμε την εμπειρία των επισκεπτών, κατανοώντας παράγοντες σχετικά με τον ιστότοπό μας, όπως πόσες φορές επισκέπτεται κάθε σελίδα, πόσο συχνά και για πόσο καιρό οι μοναδικοί χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο και ποιες λέξεις-κλειδιά αναζητούν οι χρήστες για να βρουν τον ιστότοπό μας. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει προσωπικά. Μπορείτε να επιλέξετε να απορρίψετε τα cookie του Google Analytics και μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το πρόσθετο εξαίρεσης του Google Analytics στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο εμποδίζει το Google Analytics να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις στον ιστότοπό σας: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout

Google Adsense (Διαβάστε περισσότερα)

Η διαφήμιση στον ιστότοπό μας παραδίδεται από το Google Adsense. Αυτή η διαφήμιση χρησιμοποιεί cookies για να ανακαλύψει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να σας εξυπηρετήσει διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτό το σύστημα είναι ανώνυμο και δεν γνωρίζει ποιοι είστε. Δεν έχουμε πρόσβαση σε καμία από αυτές τις πληροφορίες. Εάν εξαιρεθείτε από τη λήψη cookie διαφήμισης, θα εξακολουθείτε να βλέπετε διαφημίσεις στον ιστότοπό μας, αλλά δεν θα είναι προσαρμοσμένες σε εσάς. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη στοχευμένη διαφήμιση εδώ: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/

Πώς να ελέγξετε τη χρήση των Cookies

Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε cookies από αυτόν τον ιστότοπο στον υπολογιστή σας, μπορείτε:

1) χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Google που συνδέονται παραπάνω για να εξαιρεθείτε από το Google Analytics και το Google Adsense.

2) Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Adsense και το Google Analytics χρησιμοποιούν cookie, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών εξαίρεσης, από τον ιστότοπο της Google στη διεύθυνση: http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-analytics

ή

3) αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας (Internet Explorer, Google Chrome, Safari κ.λπ.)

Αυτοί οι εξωτερικοί σύνδεσμοι παρέχονται για τις πληροφορίες σας, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστότοπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ